Välkommen till Gränna Sotningsdistrikt

Vi på Gränna sotningsdistrikt rengör ca 4.000 eldstäder runt om i Gränna. Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder.

 

Du når oss lättast på telefon: 036-570 21 59 eller mail info@grannasot.se

Du kan alltid nå Smålandssotarnas jourcentral på 0770-110 114 vid akut behov av sotning.